Ernest Pons Fanals

Professor Titular d'Economia Aplicada

 

Cap d'Estudis Grau en Estadística

Universitat de Barcelona

 

President Societat Catalana d’Estadística  (SCE)

Coordinador Comitè Organitzador CIDUI

Projecte Via Universitària (Xarxa Vives)

Comissió Acadèmica del Màster en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB)

Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR)

Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA)

Institut de Desenvolupament Professional (ICE) - UB

Grup d’Innovació Docent Econometria en la Pràctica (GIDEP)

Grup d’Innovació Docent en Organització d'Empreses (GIDOE)

Institut Menorquí d’Estudis (IME)

Consell Rector de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)

 

Col·laboracions:

Fundació Jaume Bofill

Cambra de Comerç (informes de conjuntura)

Diputació de Barcelona

 


DOCENCIA (CURS 20-21)

 

Estadística Descriptiva (Grau en Estadística)

Anàlisi de Sèries Temporals (Grau en Estadística)

Estadística Econòmica i Empresarial I (Grau en Economia)

Estadística Aplicada (Grau en Pedagogia)

Mètodes i dissenys d'investigació en educació (Grau en Pedagogia)

Estadística Aplicada (Grau en ADE, UOC)

Introducció a les Sèries Temporals (Grau en ADE, UOC)

Anàlisi Multivariant (Grau en ADE)

Anàlisi Economètrica (Màster en Estadística i Investigació Operativa, UPC)

Política i Gestió de la Qualitat (Màster en Investigació i Canvi Educatiu, UB)

Sèries Temporals (Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers, UAB)

Tècniques d'Anàlisi Econòmica (Màster d'Anàlisi de l'entorn econòmic, UOC)

Mètodes de Recerca Quantitativa (Master en Dirección Financiera)

 


La meva agenda pública

 

Breu CV acadèmic

Breu CV professional

 

Alguns treballs i publicacions (academia.edu)

 

El meu compte de Twitter

 


 

DADES DE CONTACTE

 

Despatx 4314, Torre IV, Av. Diagonal 690, 08034 Barcelona

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola

Facultat d’Economia i Empresa

 

934020419 (telèfon)

934021821 (fax)

epons@ub.edu